Rotary klub Jihlava

Vítejte na stránkách dobrovolné aukce výtvarných děl…

Tato dobrovolná aukce je především veřejnou službou, tedy službou, která si klade za cíl rozvíjení ideálu pomoci, a to v osobním nebo ve společenském životě. Záštitu nad touto aukcí přebírá jihlavský Rotary klub. Ten se již více jak dvacet let snaží podporovat takové aktivity, které aktivně pomáhají všem potřebným občanům či neziskovým organizacím nebo speciálním školám.

Jednou z tradičních aktivit Rotary klubu v Jihlavě je tímto způsobem pořádaná dobrovolná aukce výtvarných děl. Najdete zde ojedinělá díla, jejichž autoři se snaží reagovat na svět kolem sebe. Na svět, který je z pohledu nás, návštěvníků této stránky, v mnohém jiný a v mnohém až neskutečně stejný. Převážně se zde jedná o kreativní výtvarné projevy handicapovaných dětí, tedy dětí se středním a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a dětí s poruchou autistického spektra a právě jim tedy slouží tato stránka. Jejich nezdeformované vidění světa obohatí i Vás, a to svou spontánností a upřímnou čistotou.

V minulosti takto pořádané aukce výrazně pomohly při zakoupení nákladných vzdělávacích a kompenzačních pomůcek pro žáky a studenty Základní školy speciální a Praktické školy v Jihlavě. Všechny potřebné pomůcky, které byly pořízeny prostřednictvím předchozích aukcí takovýchto výtvarných děl, slouží nyní ke vzdělávání a ke kompenzaci jejich postižení. Tímto ryze netradičním způsobem vracíme těmto upřímným a nesobeckým dětem alespoň částečně radost, kterou nám dozajista přinesou svými výtvarnými díly.

Tak tedy vzhůru do aukce a hodně štěstí!

Váš Rotary klub Jihlava

2017 Šlápnem spolu do pedálů

62.400  Kč

2015 Náš kouzelný svět

74.600  Kč

2014 Malujeme srdcem

26.680  Kč

2011 Aukce

93.780  Kč

2009 Aukce

79.375  Kč