2017 Šlápnem spolu do pedálů

Strom v zimě

Radek Nejedlík

1500 Kč

Andělé

Radek Nejedlík

1700 Kč

Princ

Ivana Gálová

1400 Kč

Papoušek

Ivana Gálová

3000 Kč

Nálady I

Miroslav Procházka

1200 Kč

Nálady II

Miroslav Procházka

1600 Kč

Nálady III

Miroslav Procházka

1200 Kč

Nálady IV

Miroslav Procházka

5000 Kč

Vykutálenost I

skupinová práce

1500 Kč

Vykutálenost II

skupinová práce

1500 Kč

Letadlo

Veronika Lišková, Jitka Jonová, Aleš Bulička, Renáta Sobotková, Robert Kameník

6000 Kč

Louka

Veronika Lišková, Veronika Kokejlová, Martin Polzer, Martina Žurková

1100 Kč

Plachetnice

Petr Zima

1300 Kč

Motýl

Martina Žurková, Aleš Bulička

800 Kč

Slunce

Pavel Kubíček

2000 Kč

Plakát

Petr Zima

10000 Kč

Letadlo

Petr Zima

1100 Kč

Nádraží

Petr Zima

1200 Kč

Vánoční hvězda

Petr Zima

2000 Kč

Dopravní značky

Petr Zima

1200 Kč

Slunce svítí na město

Petr Zima

5000 Kč

Mobily

Jakub Dočkal

1100 Kč

Balónky na pouti

Jakub Dočkal

1100 Kč

Moje jaro

Jakub Dočkal

1000 Kč

Stromy a kytky

Jakub Dočkal

1100 Kč

Balón

Michaela Matějů

1000 Kč

Balóny nad Telčí

Radek Sobotka

1300 Kč

Pták

Petr Zima

1500 Kč

Kočka

Zuzana Cahová, Jan Večeřa, Robert Kameník

2000 Kč

Mísa

Vladislav Svoboda

1000 Kč

začátek aukce: 01. 10. 2017 17:00

konec aukce: 10. 12. 2017 17:00

celková částka: 62400 Kč

Autoři s mentálním či kombinovaným hendikepem z Denního a týdenního stacionáře Jihlava přinášejí svá originální umělecká díla do dražby. Pořiďte si nejen zajímavou dekoraci, ale i radost, že právě díky Vám budou moci klienti jihlavského stacionáře šlápnout do pedálů.

V aukci s názvem Šlápnem spolu do pedálů dražíme obrazy a keramiku autorů s mentálním či kombinovaným hendikepem, kteří jsou klienty Denního a týdenního stacionáře Jihlava. Každý z nich je výjimečnou osobností, všechny ale spojuje jejich láska k výtvarné tvorbě, která je pro ně způsobem vyjádření, terapií, relaxací i zábavou. Tvoří se zaujetím, nadšením a svým osobitým, nezaměnitelným stylem, kdy si sami vybírají náměty, techniky, barvy i materiály.

Cílem aukce je vybrat prostředky na nákup motomedu (speciálního inteligentního rotopedu pro osoby s handicapem), který ve stacionáři posune rehabilitaci a péči o klienty s kombinovaným tělesným postižením na kvalitativně vyšší úroveň.

Aukční portál bude otevřen do neděle 10. 12. 2017 do 17 hodin, kdy skončí možnost přihazování a budeme znát vítěze dražby.

Slavnostní předání proběhne ve středu 13. 12. 2017 od 17 hodin v Jihlavě v kavárně stacionáře na adrese Královský vršek 9.

Do virtuální aukční síně Vás zvou Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace, HERO CLAN a Rotary klub Jihlava.

„Ostatně je to obraz duše našich umělců. Když si znovu prohlížím obrazy, napadá mě spojení čistá radost. A také pravdivé umění nebo umění pravdy, protože naši umělci nedokáží ve své tvorbě lhát.“

Arteterapeutka Denního a týdenního stacionáře Jihlava Gabriela Přibylová

Děkujeme