Rotary klub Jihlava

Vítejte na stránkách dobrovolné aukce výtvarných děl…

Tato dobrovolná aukce je především veřejnou službou, tedy službou, která si klade za cíl rozvíjení ideálu pomoci, a to v osobním nebo ve společenském životě. Záštitu nad touto aukcí přebírá jihlavský Rotary klub. Ten se již více jak dvacet let snaží podporovat takové aktivity, které aktivně pomáhají všem potřebným občanům či neziskovým organizacím nebo speciálním školám.

Jednou z tradičních aktivit Rotary klubu v Jihlavě je tímto způsobem pořádaná dobrovolná aukce výtvarných děl. Najdete zde ojedinělá díla, jejichž autoři se snaží reagovat na svět kolem sebe. Na svět, který je z pohledu nás, návštěvníků této stránky, v mnohém jiný a v mnohém až neskutečně stejný. Převážně se zde jedná o kreativní výtvarné projevy handicapovaných dětí, tedy dětí se středním a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami a dětí s poruchou autistického spektra a právě jim tedy slouží tato stránka. Jejich nezdeformované vidění světa obohatí i Vás, a to svou spontánností a upřímnou čistotou.

A jak to funguje? No prostě si vyberete výtvarné dílo, které se vám líbí a jako na běžné aukci dražíte a dražbou bojujete s i ostatními zájemci. Rozdíl je pouze v tom, že na principu win-win-win se z vydražené částky stává dar. Vy získáte kreativní výtvarné dílo, autor má radost ze svého úspěchu a nezisková organizace nebo speciální škola, získá příspěvek na svůj další rozvoj.

V minulosti takto pořádané aukce výrazně pomohly při zakoupením nákladných vzdělávacích a kompenzačních pomůcek pro žáky a studenty Základní školy speciální a Praktické školy v Jihlavě. Všechny potřebné pomůcky, které byly pořízeny prostřednictvím předchozích aukcí takovýchto výtvarných děl, slouží nyní ke vzdělávání a ke kompenzaci jejich postižení. Tímto ryze netradičním způsobem vracíme těmto upřímným a nesobeckým dětem alespoň částečně radost, kterou nám dozajista přinesou svými výtvarnými díly.

Tak tedy vzhůru do aukce a hodně štěstí!

Váš Rotary klub Jihlava

2014 - 15 Náš kouzelný svět

74.600  Kč

2013 - 14 Malujeme srdcem

26.680  Kč

Aukce 2010 - 11

93.780  Kč

Aukce 2008 - 09

79.375  Kč